Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

ĐÊM VÀNG LƯU BÚT


Có những điều em chưa nói
Anh ngỡ đã quên lâu rồi
Ghế lạnh sân trường hôm đó
Anh biết! Những giọt buồn rơi

Đã ố vàng trang lưu bút
Chữ em tạc vào thời gian
Tay nào lần vào muôn dặm
Buồn anh dâng lên ngút ngàn

Anh vấp luống cày độ lượng
Nơi Cha gieo hạt đồng sâu
Em về cao nguyên ngàn phố
Rừng sương đan lạnh giang đầu
Đá chênh chếch buồn rêu bám
Có nghe sầu đầy thung sâu

Anh không thể là của em
Vì anh chỉ là cơn gió
Em cũng không là của anh
Hương rừng hoang sơ trang vở
Ta vẽ thác ghềnh vào nhau
Hằn lên vết đau thiên cổ

 Bao giờ ta về trường cũ
Cùng khơi lửa phượng đầu hè
Bao giờ ta về ngày cũ
 Để nghe ve hát tìm nhau?
*KHUCTINHXANHXUA*


Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

CHIỀU NGANG TRƯỜNG CŨ


Con đường vẫn thế chiều nay
Nghiêng nghiêng triền cỏ đổ dài miên man
Nghĩ gì bóng điệp ngã vàng
Rêu phong tường cũ đã loang nắng tà
Áo ai nhuộm trắng nẻo xa
Màu thương ngày cũ như chưa bao giờ

Giận ai em giấu tháng tư
Vào trang lưu bút khúc thơ lỡ làng
Bằng lăng rụng tím mùa thương
Để tôi nhặt lấy nỗi buồn riêng tôi.
*KHUCTINHXANHXUA*