Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

MƯA TRONG KỈ NIỆM


Đôi mắt thẳm em buồn mây tháng bảy
Bởi mùa Thu giăng mắc ngang trời
Nơi quán nhỏ sầu ta từng giọt đắng
Nói gì đây!? Sao không thốt nên lời.

Ừ! Thì trời cứ mưa cho em ướt áo
Để mắt ta thương bết dính ngọt ngào
Tà áo trắng cứ phất phơ hoài giông bão
Cho giọt buồn thắm mãi đến xưa sau!
*KHUCTINHXANHXUA*