Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

RƯỢU CẠN CHIỀU CUỐI NĂM


Thả muộn vào chiều một chút Đông
Dù Xuân đã đỏm dáng ngoài song
Chớ trách dòng đời vô tình nhé
Tại bởi vì ta luống long bong
***
Có phải đâu đôi bờ cách biệt
Khi tình người rơi giữa mong lung
Giao thời một khắc mùa luân chuyển
Chợt thấy tâm tư phút chạnh lòng
***
Ai chuốc giùm ta ly rượu ấm
Để ta nốc cạn bóng Đông còn
Đáy ly vét hết bao phiền muộn
Hòng giử lại đời chút phấn son
***
Ô hay! Ngày hết ly cũng cạn
Sao buồn nhân thế chẳng pha phôi
Mỏng mảnh trên tay tờ lịch cuối
Ta vẫn chưa vơi một chén đời!
*KHUCTINHXANHXUA*