Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

XUÂN ĐẬU NGOÀI HIÊN


Nắng nhuộm hanh vàng rơm cỏ xa
 Bâng khuâng Xuân đậu trước hiên nhà
 Điệu đàng bướm lượn quanh vòm lá
 Đắm đuối ong vờn cạnh khóm hoa
 Tỉnh lặng nghe hồn dâng khúc lạ
 Yên bình thấy dạ dậy lời ca
 Nỗi niềm cứ mặc trôi muôn ngã
Tâm sự tìm quên chốn nhạt nhòa.
*KHUCTINHXANHXUA*