Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

ĐÊM THU PHAI

Cỏ ngậm sương khuya đêm vắng hoe
Ri ran dạ khúc dế ru bè
Hạ huyền bóng nguyệt kia gầy guộc
Thượng giới ngàn sao đó lập loè
Thăm thẳm canh sầu dâng chất ngất
Lạnh lùng giọt nhớ rớt lê thê
Hiên mưa chuốc đẫm Đông vừa chớm
Ngỏ trước buồn Thu rụng cánh hoè
*KHUCTINHXANHXUA*

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

RU NHAU NGÀY ĐÔNGGiao mùa gió Bấc gọi ngày Đông
Dĩ vãng mờ xa nhạt sắc hồng
Nuối tiếc giăng buồn dâng đáy mắt
Thẩn thờ trải nhớ chở ngàn sông
Tội tình gỏ cửa sầu trong dạ
Ân nghĩa ru ta ấm cỏi lòng
Cố giấu niềm riêng nâng buốt giá
Nghe đơn côi lạnh nỗi chờ mong
*KHUCTINHXANHXUA*