Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

NẮNG VỀ PHƯƠNG EM

Bụi vàng rớt tự thinh không
Mây quen bịn rịn bên song lững lờ
Nụ hồng đã tỉnh cơn mơ
Mà sao ta giống như chờ tình nhân

Thoắt xa thoắt hiện rồi nhìn
Tìm trong sợi nắng một hình bóng xa
Mùa Xuân áo mới nắng nhoà
Sao ta bổng thấy lòng ta bạc màu

Ta đến rồi ta về đâu
Làm sao giữ được lòng nhau hởi người
Xa nhau đó một phía trời
Ta xin chút nắng gửi về phương em

Kìa Xuân đã đậu bên rèm
Lỏng tay ta để gió mềm Xuân bay.
*KHUCTINHXANHXUA*

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

MƯA CHIỀU


Giọt chiều thánh thót tưởng như
Lời yêu xưa vọng về từ xa xăm
Nhớ thương thơ kết kén tằm
Tơ vương ai nhả vần lâm râm buồn
*KHUCTINHXANHXUA*